top of page

Održana obuka "Inicijativa i pravna pomoć za udruživanje mladih"; Formiran Opštinski tim Rožaje


U subotu, 1. aprila održana je obuka "Inicijativa i pravna pomoć za udruživanje mladih", koja je za krajnji ishod imala zvanično formiranje Opštinskog tima Mreže z3a omladinski aktivizam Crne Gore u Rožajama.


MOACG Rožaje

Obuku su vodile Marija Boljević, rukovoditeljka Organizacionog odjeljenja MOACG i Sofija Kirsanov, koordinatorka Tima za kulturu i neformalno obrazovanje MOACG.


U uvodnom dijelu, koji je bio namijenjen prevashodno učesnicima koji do sada nijesu bili volonteri MOACG, ili su to nedavno postali, predavači su predstavili Mrežu za omladinski aktivizam Crne Gore, kako bi se učesnici bolje upoznali sa misijom i oblastima djelovanja Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore, njenom strukturom i sistematizacijom, ulogom i dosadašnjim postignućima MOACG u civilnom sektoru Crne Gore. Edukatorke su zatim sa mladima radile na njihovom osposobljavanju i osnaživanju da se kao grupa samostalno, uz koordinaciju i podršku Mreže, bave omladinskim aktivizmom i da rade na jačanju položaja mladih u svojoj lokalnoj zajednici i motivišu druge mlade sugrađane i sugrađanke da im se pridruže.


Nakon osposobljavanja volontera i diskusije o položaju mladih u Rožajama, zajednički smo pristupili formiranju Opštinskog tima Rožaje, kao i njegovom formalnom i pravnom uređenju. Kako bi formirali temelj i strategiju djelovanja tima, učesnici su dobili zadatak da, uz podršku edukatora, kreiraju godišnji plan rada tima Rožaje, na osnovu kojeg će organizovati i realizovati aktivnosti na nivou lokalne zajednice.


Na kraju obuke učesnici su istakli da su kroz ovu, i druge do sada realizovane aktivnosti MOACG u Rožajama, znatno unaprijedili svoja znanja i vještine i da će nastaviti da rade na sebi, ali i zajedno, kao tim, kako bi ostvarili svoj puni potencijal. Oni su takođe ukazali na značaj formiranja Opštinskog tima Rožaje za razvoj omladinskog aktivizma, ali i za sveukupno poboljšanje položaja mladih u njihovom gradu.


Raduje nas evidentna želja i motivisanost koju su naši volonteri u Rožajama pokazali tokom obuke, te ih stoga ohrabrujemo da posvećeno, vrijedno i kontinuirano rade u okviru novoformiranog tima, u čemu ćemo, kao i do sada nastaviti da im pružamo podršku, i želimo im sreću.Projekat "Podrška mladima i građanima u borbi protiv govora mržnje i diskriminacije u cilju smanjenja etničke distance" je podržala Vlada Australije i implementira ga Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore.


Projekat ima za cilj jačanje kompetencija i spremnosti mladih (sa akcentom na manjine) i, u širem kontekstu, ostalih građana, da utiču na svoje vršnjake i sredinu u kojoj žive, da zaštite sebe i druge od govora mržnje, da rade na smanjenju nivoa diskriminacije, te da aktiviraju omladinu i druge građane. Time, učesnici projekta, postaju aktivisti i mladi članovi kritičke mase koju mogu uvećavati i osnaživati u svom daljem radu i time doprinijeti društvu u cjelini.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg