top of page

Đukić sa volonterkama na predstavljanju priručnika "Veza mora biti zdrava"Članica Organizacionog odjeljenja Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore Jana Đukić, zajedno sa volonterkama Unom Đukić i Tarom Đukić, na poziv Sigurne ženske kuće, u srijedu 28. juna u Kući zdravlja, prisustvala je promociji priručnika za mlade pod nazivom "Veza mora biti zdrava"Mladi edukatori predstavili su rezultate sprovedenog istraživanja, rezultate nakon sprovedenih radionica sa inkluzivnom grupom adolescenata, kao i finalni produkt projekta - edukativni priručnik za mlade.


Priručnik se sastoji od psiho-edukativnog i literarnog dijela, a namijenjen je mladima, njihovim roditeljima/starateljima kao i opštoj javnosti.


Pored promocije, mladi su imali prilike da diskutuju sa projektnim timom Sigurne ženske kuće, Udruženja psihologa Crne Gore i mladim edukatorima o njihovim stavovima i iskustvima po pitanju teme priručnika i koliko je ova tema važna u sistemu formalnog obrazovanja. Opšti cilj projekta odnosio se na smanjenje rizika od pojave nasilja u emotivnim odnosima kod mladih na teritoriji Glavnog grada.Aktivnosti koje su navedene sprovedene su u sklopu projekta,,Veza mora biti zdrava" koji realizuje Sigurna ženska kuća u partnerstvu sa Udruženjem psihologa Crne Gore u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2). Projekat je podržan kroz prioritetnu oblast uključivanje ranjivih grupa - Obezbjeđivanje integrisane podrške za ranjive grupe (mladi, Romi/kinje).

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page