DigUpSkill Erasmus+ Training

Od 9. do 16. Avgusta u Bukureštu, održaće se kurs "DigUpSkill" na temu problema rada i zapošljavanja posredstvom digitalnog svijeta. Kurs će značajnu količinu pažnje posvetiti mladima i njihovim poteškoćama u navedenom okruženju.

Poziv za kurs, od 9. do 16. Avgusta u Bukureštu, takođe finansira Erasmus+ program Evropske Unije.