top of page

ASK i MOACG će zajednički snažiti društvenu otpornost na korupciju i borbu mladih protiv korupcijeDana 14. juna 2023. godine održan je sastanak između predstavnika Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) i Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG).


Direktorica ASK Jelena Perović, pomoćnica direktorice Nina Paović i predsjednik MOACG David Vukićević razmijenili su mišljenja o trenutnom društvenom ambijentu i nivou svijesti mladih o koruptivnim pojavama, te načinima na koje mladi mogu doprinijeti suzbijanju istih, naročito u obrazovnom sistemu.


ASK MOACG JELENA PEROVIC DIREKTORICA NINA PAOVIC MARKO ŠKEROVIĆ DAVID VUKICEVIC MREZA ZA OMLADINSKI AKTIVIZAM AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Perović i Vukićević su naglasili da su mladi pokretačka energija, koja će jačajući otpornost pravovremenom i proaktivnom edukacijom, značajno doprinijeti suzbijanju korupcije u crnogorskom društvu. ASK i MOACG će u predstojećem periodu zajednički realizovati aktivnosti sa mladima i za mlade, usmjerene na jačanje spremnosti mladih da prijave koruptivne pojave i izgradnju društva rezistentnog na korupciju.


Samostalni savjetnik u Odsjeku za integritet i lobiranje Marko Škerović predstavio je strateške dokumente ASK u dijelu koji se odnosi na edukacije mladih i ukazao na važnost antikorupcijskog obrazovanja.


Perović i Vukićević su izrazili zadovoljstvo saradnjom, koja će posvećenim zalaganjima doprinijeti smanjenju korupcije, a na opštu korist.


Commentaires


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page